Raport „Inicjatywa Nowa Solidarność” już dostępny!

Raport „Inicjatywa Nowa Solidarność” już dostępny!

„Państwo polskie musi zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii III RP, wykraczającym daleko ponad to, które przyniosła z sobą pandemia COVID-19. Choć nie bierzemy bezpośrednio udziału w wojnie w Ukrainie, będziemy przez długi czas ponosić jej konsekwencje, niezależnie od tego, jak szybko się ona zakończy. Skala tych konsekwencji jest wciąż trudna do wyobrażenia. Nie…

„Polityka fiskalna dla regeneracji.” – premiera książki pod matronatem PLSE

„Polityka fiskalna dla regeneracji.” – premiera książki pod matronatem PLSE

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się książka „Polityka fiskalna dla regeneracji. Reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu” pod matronatem Polska Sieć Ekonomii. To naukowa monografia, podsumowująca debatę o polityce fiskalnej ostatnich dwóch lat.

Polityka gospodarcza po koronawirusie – wyniki badania Polskiej Sieci Ekonomii

Polityka gospodarcza po koronawirusie – wyniki badania Polskiej Sieci Ekonomii

We wrześniu 2020 r. Polska Sieć Ekonomii przeprowadziła badania dotyczące priorytetów i strategii dla polityki gospodarczej Polski po koronawirusie. Poniżej dostępne jest podsumowanie badania oraz wybrane wnioski. Podsumowanie: 77% jest zdania, że zamrażanie płac w trakcie recesji gospodarczej nie jest dobrym narzędziem stabilizacji budżetu państwa; połowa badanych zdecydowanie zgadza się, że nierówności majątkowe i dochodowe zagrażają rozwojowi Polski, a kolejne 25% raczej…

Dług dla regeneracji. Apel o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji RP

Dług dla regeneracji. Apel o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji RP

W reakcji na doniesienia medialne o rozmiarach kolejnych tarcz finansowych i rosnącym zadłużeniu sektora publicznego, nasze środowisko opublikowało list otwarty „Dług dla regeneracji. Apel o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji RP” na łamach portalu Pospolita.eu. List podpisało ponad 20 osób, w tym doświadczeni i utytułowani badacze oraz badaczki, co otworzyło debatę publiczną i było przedmiotem zainteresowania…

Regeneracja zamiast tarczy – manifest środowiska naukowego

Regeneracja zamiast tarczy – manifest środowiska naukowego

W marcu 2020 r. środowisko naukowe badań nad gospodarką opublikowała manifest Regeneracja zamiast tarczy! Pod manifestem podpisało się blisko 500 osób z całej Polski i z zagranicznych podmiotów. Tak rozpoczęła się współpraca najlepszych badaczy i badaczek młodego pokolenia oraz sojuszników i sojuszniczek zmagających się z ortodoksyjnym myśleniem o ekonomii. Zamiast nieszczelnej “tarczy” lekceważącej potrzeby większości społeczeństwa proponujemy całościowy…