Raport MFW potwierdza tezę dr Michała Możdżenia o spirali marżowo-cenowej

Raport MFW potwierdza tezę dr Michała Możdżenia o spirali marżowo-cenowej

O związku galopujących cen i rosnących marż i prawdopodobnej spirali marżowo-cenowej informowaliśmy już w maju 2022, dzięki makroekonomicznym analizom dr. Michała Możdżenia z UEK. Dziś nasze ustalenia stają się konsensusem w światowej debacie publicznej.

Pierwsze seminarium PLSE na żywo 9 marca w Krakowie!

Pierwsze seminarium PLSE na żywo 9 marca w Krakowie!

Zapraszamy na pierwsze otwarte seminarium Polskiej Sieci Ekonomii, które odbędzie się 9 marca w Krakowie o 18:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym [nowa sala senacka – paw. G/s.13]. Referat wygłosi dr Marcin Kędzierski (UEK), koreferat dr Adam Rogoda (SGH) a spotkanie poprowadzi współprzewodnicząca PLSE dr Zofia Łapniewska (UJ)

Polska Sieć Ekonomii na patronite.pl

Polska Sieć Ekonomii na patronite.pl

Uruchamiamy nasz profil na patronite.pl Pomóż nam zorganizować II Kongres Regeneracja i wspieraj naszą codzienną działalność na rzecz gospodarki działającej dla ludzi i pluralizmu debaty ekonomicznej w Polsce! Pomóż nam dotrzeć do większej liczby naukowczyń i naukowców, także z mniejszych miast. Oferujemy specjalne spotkania dla Patronów, unikalny newsletter kwartalny i konsultacje z Zarządem Sieci. Więcej w artykule i na patronite.pl/PLSE