Dług dla regeneracji. Apel o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji RP

W reakcji na doniesienia medialne o rozmiarach kolejnych tarcz finansowych i rosnącym zadłużeniu sektora publicznego, nasze środowisko opublikowało list otwarty „Dług dla regeneracji. Apel o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji RP” na łamach portalu Pospolita.eu. List podpisało ponad 20 osób, w tym doświadczeni i utytułowani badacze oraz badaczki, co otworzyło debatę publiczną i było przedmiotem zainteresowania wszystkich polskich mediów gospodarczych i ekonomicznych.

Polska, pierwszy raz w swojej historii, ma dziś szansę dogonić poziom życia Zachodu i stać się bardziej sprawiedliwym społecznie i ekologicznie zrównoważonym państwem.  Na drodze do osiągnięcia tego celu niespodziewanie pojawiła się jednak dodatkowa przeszkoda w postaci trwającej epidemii COVID-19. To dlatego od dzisiejszej polityki gospodarczej zależy, czy pozostaniemy europejskim liderem wzrostu i wykorzystamy szansę na zrównanie przeciętnego dochodu na jednego mieszkańca ze średnią w Unii Europejskiej. Przyszłość nowoczesnych usług publicznych, innowacyjnych produktów polskich firm i wartościowych miejsc pracy zależy od wyboru drogi odbudowy gospodarczej po epidemii.

Aby przeczytać całość listu otwartego, przejdź do artykułu na portalu Pospolita.eu.