Misja

Polska Sieć Ekonomii to powstała pod koniec 2020 r. inicjatywa zrzeszająca ekonomistów i ekonomistki z polskich oraz zagranicznych instytucji.

Stowarzyszenie koncentruje się na realizacji czterech celów:

1. Edukowanie i promocja pluralizmu poglądów w naukach ekonomicznych oraz krytycznej refleksji nad ekonomią polityczną;

2. Aktywne animowanie debaty publicznej nad zagadnieniami ekonomicznymi, gospodarczymi, społecznymi oraz środowiskowymi;

3. Wspieranie rozwoju naukowego członków i członkiń Sieci;

4. Reprezentacja polskiego środowiska ekonomicznego w kraju oraz zagranicą.

Misją Polskiej Sieci Ekonomii jest przełamanie monopolu w debacie ekonomicznej nad Wisłą, która od ponad dwóch dekad jest nadmiernie skoncentrowana wokół koncepcji neoliberalnych, coraz mniej odpowiadających na wyzwania stojące na drodze dalszego rozwoju Polski.

To dlatego rozpoczęliśmy debatę nad długiem publicznym i rolą finansów publicznych w wyjściu z recesji spowodowanej epidemią koronawirusa.