dr Ewa Rumińska-Zimny

Ekonomistka, jako jedna z pierwszych podjęła w Polsce temat feministycznej ekonomii i systemowych ograniczeń dla równości. Pracowała w SGH, Georgetown University, Washington D.C oraz jako ekspertka w systemie ONZ w Nowym Jorku i Genewie. Wykłada na Gender Studies IBL PAN, działa w Stowarzyszeniu Kongres Kobiet i Międzynarodowym Forum Kobiet przy SGH.