dr Hanna Szymborska

Doktor ekonomii, starszy wykładowca na brytyjskim Birmingham City University; poprzednio na The Open University i University of Leeds. Specjalizuje się w problemie nierówności i finansjeryzacji gospodarki; szuka związków pomiędzy makro- i mikroekonomicznymi wymiarami nierówności, analizując wpływ systemów finansowych i polityki gospodarczej.