dr Maciej Grodzicki

Adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, działacz związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Zajmuje się badaniami rozwoju gospodarczego i globalizacji w nurcie ekonomii ewolucyjnej. Jest współautorem manifestu środowiska naukowego badań nad gospodarką „Regeneracja zamiast tarczy!”