Zofia Łapniewska

dr Zofia Łapniewska

Adiunktka w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-1016 odbywała zagraniczne staże podoktorskie m.in. na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i London School of Economics. Publikuje w takich prestiżowych pismach jak Feminist Economics, Review of Radical Political Economics, Gender, Work & Organization. Zainteresowania badawcze: ekonomia ekologiczna (w tym dewzrost), ekonomia feministyczna i instytucjonalna (w tym dobra wspólne).