Zofia Łapniewska

prof. Zofia Łapniewska

Feministyczna i ekologiczna ekonomistka, zainteresowana naukowo badaniem inicjatyw oddolnych, dóbr wspólnych, spółdzielni i podmiotów transformacji środowiskowej (w tym energetycznej). Obecnie zaangażowana jest w projekty poświęcone gospodarce obiegu zamkniętego, gospodarce leśnej i zielonej oraz sprawiedliwej transformacji. Analizuje zachodzące zmiany gospodarcze z perspektywy feministycznej. Należy do nieformalnej Polskiej Sieci Dewzrostu. Swój warsztat naukowy zdobyła podczas czterech zagranicznych staży podoktorskich m.in. na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i London School of Economics and Political Science. Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.