Hubert Stojanowski

Pracuje jako Dyrektor ds. inwestycji klientów w domu inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.. Ma ponad 15 lat doświadczenia na rynku kapitałowym w ramach polskich i zachodnich grup bankowych. Brał udział w obrocie akcjami, obligacjami, instrumentami pochodnymi oraz IPO. Interesuje się historią gospodarczą i sportami walki.