Jan Czapla

Członek Zarządu Stowarzyszenia Instytut im. Johna Maynarda Keynesa oraz członek Polskiej Sieci Ekonomii. Absolwent Wydziału Historycznego oraz Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Analityk, badacz interdyscyplinarny. Wytwarzał i publikował jako autor i współautor analizy społeczno-ekonomiczne, historyczne oraz teksty analityczne z zakresu społecznego wpływu nowych technologii. Członek Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Związany z obszarem badań nad teorią państwa dobrobytu oraz teorią materializmu historycznego oraz zależności centrum – peryferie.