prof. Bożena Ryszawska

Bożena Ryszawska jest profesorką na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Jest kierownikiem europejskiego projektu badawczego (2021-24) w programie Horizon 2020, Energy Communities and Energy Citizenship for a Clean Energy Transition (EC2). Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.