Powstała Społeczna Rada Fiskalna

“Wzorem ok. 40 krajów świata możemy powołać radę fiskalną z udziałem ekspertów i strony społecznej – środowisk samorządowych, pracowniczych i biznesowych – celem wprowadzenia miękkiego i refleksyjnego ograniczenia swobody kształtowania wydatków publicznych i ich finansowania.” – pisaliśmy w manifeście “Dług dla regeneracji” w lipcu 2020 roku. Słowo stało się ciałem.  

22 sierpnia Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii i 8 organizacji założycielskich powołało Społeczną Radę Fiskalną. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w murach Akademii Leona Koźmińskiego. W skład komitetu założycielskiego weszły następujące organizacje: Forum Związków Zawodowych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Energia Miast, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Prezentacja dr Michała Możdżenia podczas Inauguracji Społecznej Rady Fiskalnej

Społeczna   Rada   Fiskalna   jest   propozycją   Polskiej   Sieci   Ekonomii   na   wzmacnianie   dialogu społecznego i zwiększenie wpływu reprezentatywnych organizacji na kształtowanie mądrej polityki fiskalnej w Polsce. Podobne rady fiskalne (fiscal council) funkcjonują w kilkunastu krajach świata, w większości w Europie. Zadaniem Społecznej Rady Fiskalnej jest ocena wydatków rządowych, założeń i planu budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz polityki podatkowej. W wielu krajach rady fiskalne są niezbędne dla przegłosowania budżetu i dysponują kluczowym zdaniem wobec braku konstytucyjnych limitów zadłużenia.” – czytamy w uchwale Zarządu PLSE powołującej Radę. 

Członkostwo i prace Rady pozostają otwarte dla innych organizacji. “Do rady zapraszamy związki zawodowe, organizacje spółdzielców, związki pracodawców, organizacje branżowe – każda realna reprezentacja istotnych grup społecznych jest mile widziana. Zależy nam na szerokim dialogu społecznym – dodaje Jan J. Zygmuntowski, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. 

Posiedzenia Rady będą odbywać się rotacyjnie w siedzibach poszczególnych organizacji. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowane jest na drugą połowę września, gdy zaprezentowany zostanie pierwszy projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. 

Dyskusja podczas posiedzenia inaugurayjnego Społecznej Rady Fiskalnej

Kontakt dla mediów: Mateusz Dobrowolski – rzecznik prasowy, Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii
media@plse.org.pl, +48 792 024 754

Podobne wpisy