Stanowisko Społecznej Rady Fiskalnej w sprawie wyzwań fiskalnych i inwestycji

Przedstawiamy nowe stanowisko Społecznej Rady Fiskalnej. 8 organizacji społecznych reprezentujących ponad 2 miliony Polek i Polaków – związki zawodowe, organizacje spółdzielcze, związki biznesowe oraz stowarzyszenia samorządowe i ekologiczne – jednym głosem w sprawie wyzwań stojących przed polityką gospodarczą Rzeczpospolitej.

Pobierz stanowisko TUTAJ.

Stanowisko Społecznej Rady Fiskalnej nr 2/2022 z dnia 19.12.2022

w sprawie wyzwań fiskalnych i inwestycji

Wobec narastających wyzwań fiskalnych, Społeczna Rada Fiskalna zajmuje następujące stanowisko:

1. Racjonalna polityka finansowa państwa obejmuje nie tylko coroczne opracowanie i realizację budżetu oraz tworzenie wieloletnich planów finansowych, ale również, a może przede wszystkim, racjonalną politykę gospodarczą wzmacniającą stabilność makroekonomiczną i długofalowy i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy mimo wyzwań, które dziś wyznaczają m.in. demografia, geopolityka i sytuacja na rynkach finansowych.

2. Trwający kryzys inflacyjny znacząco ogranicza dostępność i podnosi cenę finansowania potrzeb kredytowych. Sytuacja może utrzymać się przez wiele lat.

3. W krótkim okresie, fundamentalnym elementem racjonalnej polityki finansowej państwa jest doprowadzenie do niezwłocznego otrzymania i uruchomienia funduszy europejskich, jako zewnętrznego zasobu, którego wykorzystanie podniesie dobrobyt, sfinansuje rozwój a jednocześnie zwiększy, a nie osłabi stabilność makroekonomiczną kraju, m.in. kanałem kursu walutowego.

4. Rząd powinien w tym celu niezwłocznie zakończyć konflikt z Komisją Europejską i zrealizować efektywne inwestycje w oparciu o KPO i fundusze unijne. Ich realizacja musi wspomóc proces transformacji energetycznej, gwarantując jednocześnie jej sprawiedliwy charakter oraz stosowanie się do konstytucyjnych zasad kontroli społecznej nad działaniami rządu i procesami legislacyjnymi.

5. W długim okresie dla przyszłej sytuacji gospodarczej i finansowej państwa oraz jego odporności na przyszłe szoki, podstawowe znaczenie ma dostęp do zasobów oraz poprawa efektywności ich wykorzystania poprzez odpowiednie inwestycje.

6. Zmiany globalnych relacji ekonomicznych będą wzmacniać potrzebę dostępu do zasobów po przystępnej cenie i zapewniających m.in. bezpieczeństwo energetyczne. Mowa nie tylko o wojnie w Ukrainie, ale w dłuższym okresie o relacjach gospodarczych w kształtującym się na naszych oczach systemie wielobiegunowym.

7. Dla wsparcia efektywności wykorzystania kurczącego się zasobu pracy gospodarka potrzebuje odpowiedniej technologii. Rząd powinien pobudzać inwestycje ze środków prywatnych oraz wykorzystać dzisiejsze inwestycje ze środków publicznych i unijnych tak, aby w rezultacie wzmocnić konkurencyjność gospodarki w rywalizacji międzynarodowej.

8. Należy stworzyć warunki do zwiększenia inwestycji przedsiębiorstw i wykorzystać potencjał decyzyjny lokalnych społeczności, ponieważ oddolny charakter inwestycji służy ich wydajności i optymalnemu wykorzystaniu nakładów.

9. Inwestycją są także zwiększone nakłady na edukację i zdrowie, poprawa jakości zatrudnienia oraz rozwiązanie problemu mieszkaniowego, które przyczynią się do decyzji młodych ludzi o pracy w Polsce.

10. Rząd powinien również stworzyć warunki do oszczędzania zasobów i ekonomicznego gospodarowania, ponieważ koncentracja jedynie na sposobach i kosztach wytworzenia jest niewystarczająca.

Społeczną Radę Fiskalną tworzą: Forum Związków Zawodowych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Energia Miast, Związek Lustracyjny Spółdzielni, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz organizator SRF – Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii.

Kontakt dla mediów: 

Mateusz Dobrowolski

media@plse.org.pl

+48 792 024 754

www.plse.org.pl 

Briefing Społecznej Rady Fiskalnej w Sejmie RP, listopad 2022

Podobne wpisy