Stanowisko Społecznej Rady Fiskalnej ws. ustawy budżetowej

Stanowisko Społecznej Rady Fiskalnej nr 1/2022 z dnia 16.09.2022

w sprawie ustawy budżetowej na rok 2023

Społeczna Rada Fiskalna apeluje do Rady Ministrów oraz Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, o fundamentalne zmiany w ustawie budżetowej na rok 2023:

Przejrzystość finansowa

  • Art. 6. ustawy budżetowej o poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa powinien znaleźć się pod społeczną i parlamentarną kontrolą. Do ustawy budżetowej należy dołączyć wiążący plan ewentualnego wykorzystania poręczeń i gwarancji w kwocie 200 mld zł wraza z warunkami, których spełnienie umożliwi udzielenie gwarancji i wydatkowanie tych kwot.  

Sprawne usługi publiczne:

  • Wydatki na ochronę zdrowia powinny wynieść minimum 7 proc PKB, zgodnie z propozycją Porozumienia Rezydentów oraz obietnicą złożoną w Polskim Ładzie.
  • Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (oraz pracowników oświaty) powinien być co najmniej równy wzrostowi płacy minimalnej na 2023.

Inwestycje

  • Subwencja oświatowa dla samorządów powinna wzrosnąć uwzględniając podwyżki dla nauczycieli w wysokości równej wzrostowi płacy minimalnej na 2023, tak, aby ciężar podwyżek dla nauczycieli nie został przerzucony na samorządy.
  • W budżecie powinno znaleźć się finansowanie w wysokości co najmniej 1 proc. PKB na natychmiastowe uruchomienie wielkoskalowych oraz oddolnych inwestycji w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym.
  • W budżecie powinno znaleźć się dodatkowe 500 mln zł na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży poprzez wsparcie zajmujących się nią organizacji pozarządowych.

Przyjęto przez aklamację.

Społeczną Radę Fiskalną tworzą: Forum Związków Zawodowych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Energia Miast, Związek Lustracyjny Spółdzielni, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz organizator SRF – Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii.

Kontakt dla mediów: 

Mateusz Dobrowolski

media@plse.org.pl

+48 792 024 754

www.plse.org.pl 

16 września, posiedzenie Społecznej Rady Fiskalnej, siedziba Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Podobne wpisy