Hej, dobrze, że jesteś!

Naszą najważniejszą wartością jest otwartość. Jesteśmy gotowi do wszelkich rozmów dotyczącej naszej organizacji oraz jej misji, a także wymiany spostrzeżeń lub wzajemnego inspirowania się.

Polecamy się w szczególności do:

  • wystąpień i współprac medialnych w dowolnej formie, szczególnie na temat bieżących wydarzeń ze świata ekonomii, biznesu i polityki gospodarczej
  • czynnego udziału we wszelkich wydarzeniach jako merytoryczna reprezentacja w tematach społeczno-gospodarczych
  • współorganizowania lub wsparcia wydarzeń naukowych i ekonomicznych
  • konsultowania projektów ustaw, strategii, planów i innych ważnych dokumentów, mających wpływ na przyszłość
  • udziału we wszelkich projektach mających na celu promocję regeneratywnej, społecznej ekonomii i wizji gospodarki

Reprezentujesz media?

Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii

ul. Oleandrów 7/16
00-629 Warszawa
KRS: 0000896410

info@plse.org.pl