Aktualności

 • Raport „Inicjatywa Nowa Solidarność” już dostępny!

  „Państwo polskie musi zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii III RP, wykraczającym daleko ponad to, które przyniosła z sobą pandemia COVID-19. Choć nie bierzemy bezpośrednio udziału w wojnie w Ukrainie, będziemy przez długi czas ponosić jej konsekwencje, niezależnie od tego, jak szybko się ona zakończy. Skala tych konsekwencji jest wciąż trudna do wyobrażenia. Nie…

 • 9.06.2022 – Kongres Regeneracji – pierwszy zjazd PLSE

  Wstęp wolny, rejestracja: https://bit.ly/plse_kongres_reg 9 czerwca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędzie się pierwszy kongres Stowarzyszenia Polska Sieć Ekonomii. “Chcemy zwrócić uwagę na wyzwania stojące przed gospodarką Polski. Zielony wzrost, polityka fiskalna państwa, kształt usług publicznych – w tym rynku mieszkaniowego – inflacja, dane i innowacje w gospodarce – w obliczu wojny w Ukrainie wszystkie te palące…

 • „Polityka fiskalna dla regeneracji.” – premiera książki pod matronatem PLSE

  Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się książka „Polityka fiskalna dla regeneracji. Reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu” pod matronatem Polska Sieć Ekonomii. To naukowa monografia, podsumowująca debatę o polityce fiskalnej ostatnich dwóch lat. Kompendium opisujące to zagadnienie z różnych punktów widzenia, od lewej do prawej, pod redakcją Michała Możdżenia i Jana J. Zygmutowskiego. Jan J. Zygmuntowski: Staramy się odejść od nakręcania strachu…

 • Propozycje podatkowe Polskiego Ładu to za mało, żeby zregenerować kraj po kryzysie

  Zaprezentowany przez rząd Polski Ład to niewielki krok w kierunku progresji podatkowej, która jest standardem w krajach rozwiniętych. Jednak niższe podatki dla najuboższych w połączeniu z niewielkimi tylko wzrostami obciążeń dla najbogatszych będą skutkować dużymi ubytkami w budżetach samorządów, co odczujemy wszyscy. Regeneracja Polski po kryzysie wymaga sięgnięcia do najgłębszych kieszeni – również wielkich międzynarodowych…

 • Polityka gospodarcza po koronawirusie – wyniki badania Polskiej Sieci Ekonomii

  We wrześniu 2020 r. Polska Sieć Ekonomii przeprowadziła badania dotyczące priorytetów i strategii dla polityki gospodarczej Polski po koronawirusie. Poniżej dostępne jest podsumowanie badania oraz wybrane wnioski. Podsumowanie: 77% jest zdania, że zamrażanie płac w trakcie recesji gospodarczej nie jest dobrym narzędziem stabilizacji budżetu państwa; połowa badanych zdecydowanie zgadza się, że nierówności majątkowe i dochodowe zagrażają rozwojowi Polski, a kolejne 25% raczej…

 • Dług dla regeneracji. Apel o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji RP

  W reakcji na doniesienia medialne o rozmiarach kolejnych tarcz finansowych i rosnącym zadłużeniu sektora publicznego, nasze środowisko opublikowało list otwarty „Dług dla regeneracji. Apel o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji RP” na łamach portalu Pospolita.eu. List podpisało ponad 20 osób, w tym doświadczeni i utytułowani badacze oraz badaczki, co otworzyło debatę publiczną i było przedmiotem zainteresowania…