Polska Sieć Ekonomii powstała pod koniec 2020 r. jako inicjatywa zrzeszająca ekonomistów i ekonomistki z polskich oraz zagranicznych instytucji. Stowarzyszenie koncentruje się na realizacji poniższych celów:

  1. Edukowanie i promocja pluralizmu poglądów w naukach ekonomicznych oraz krytycznej refleksji nad ekonomią polityczną;
  2. Aktywne animowanie debaty publicznej nad zagadnieniami ekonomicznymi, gospodarczymi, społecznymi oraz środowiskowymi;
  3. Wspieranie rozwoju naukowego członków i członkiń Sieci;
  4. Reprezentacja polskiego środowiska ekonomicznego w kraju oraz zagranicą.