dr Adam Rogoda

Adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Naukowo zainteresowany developmentalizmem, polityką przemysłową, w szczególności rolą państwa w procesach doganiania oraz problemami społeczno-gospodarczymi krajów Bliskiego Wschodu. Prywatnie miłośnik kolei i reforestacji.