dr Maciej Kassner

Doktor nauk politycznych, filozof polityki, znawca myśli Karla Polanyiego. Interesuje się też instytucjonalną ekonomią polityczną oraz filozofią nauk społecznych.