dr Michał Możdżeń

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor i współautor ponad dwudziestu artykułów i rozdziałów w monografiach z obszaru zarządzania publicznego i nowego instytucjonalizmu. Uczestnik ponad 10 projektów badawczo-wdrożeniowych o charakterze krajowym i międzynarodowym.