dr Michał Możdżeń

Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego. Specjalizuje się w ekonomii politycznej, polityce fiskalnej oraz analizie rynku pracy i sektora publicznego.