Jakub Wierzbicki

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył studia z wyróżnieniem z Zarządzania. Doradca ds. rozwoju produktu i sprzedaży. Naukowo zainteresowany zarządzaniem strategicznym, finansami, rolą państwa w procesach rozwoju oraz ekonomią postkeynesowską. Prywatnie miłośnik lotnictwa i nowych technologii.