List do koalicji rządowej: Czas na inwestycje w regenerację!

Kluczowe punkty:

 • Z uwagi na kryzysy społeczne i ekologiczne, Polska potrzebuje nowego modelu rozwojowego, prowadzącego do państwa dobrobytu.
 • Stan finansów publicznych jest znany i wystarczająco dobry, aby spełniać obietnice wyborcze zwycięskiej koalicji.
 • Wydatki na usługi publiczne: edukację, naukę, zdrowie, mieszkalnictwo, transport czy ochronę środowiska to niezbędne inwestycje w przyszłość.
 • Należy zadbać o dochody budżetu przez reformę systemu podatkowego w kierunku uczciwej progresji podatkowej, opodatkowania znacznych zysków i majątków oraz likwidacji przywilejów dla najbogatszych.

Podpisz list tutaj: https://actionnetwork.org/petitions/list-otwarty-czas-na-inwestycje-w-regeneracje/

Treść listu:

Wybory najprawdopodobniej kończą 8-letni okres rządów Zjednoczonej Prawicy. Przed rządem koalicyjnym stoi wyzwanie odbudowy wiarygodności instytucji publicznych oraz zmierzenia się z problemami społecznymi i ekologicznymi. To, że toczy się spór nad programem koalicyjnym, jest wartością. Demokracja nie oznacza jednomyślności. Jednak konieczne jest ustalenie faktów, które powinny być punktem wyjścia do dyskusji o naszej przyszłości, w tym tych dotyczących sytuacji ekonomicznej Polski.

W środowisku naukowym badań nad gospodarką nie ma wątpliwości, że potencjał modelu rozwojowego III RP do dalszego podnoszenia jakości życia uległ wyczerpaniu. Oparcie rozwoju o napływ zagranicznego kapitału, eksport i mało innowacyjne podwykonawstwo doprowadziło do tego, że Polska to kraj o relatywnie niskich płacach, niskich podatkach dla największych korporacji i niskich nakładach na dobra publiczne i wspólne.

Wobec nawarstwiających się kryzysów, nie możemy bagatelizować potrzeby społecznej i środowiskowej regeneracji. Kluczowa będzie odbudowa największego osiągnięcia państwa dobrobytu — usług publicznych. Bez wzmocnienia edukacji i nauki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu, mieszkalnictwa i ochrony środowiska Polska zaprzepaści już wypracowany dobrobyt oraz pogrzebie potencjał rozwojowy kolejnych pokoleń. Wydatki na poprawę jakości życia społeczeństwa to nie „rozdawnictwo”, ale gospodarne inwestycje.

W ostatnich dniach pojawiały się głosy sugerujące, że spełnienie oczekiwań społecznych i obietnic wyborczych napotyka barierę finansową. Jako środowisko naukowe badań nad gospodarką jednoznacznie zaprzeczamy opiniom o fatalnym stanie polskiego budżetu i konieczności rezygnacji z obiecanych inwestycji i wydatków publicznych. Straszenie „ukrytą dziurą budżetową” nie ma uzasadnienia ani w teorii, ani w rzeczywistości gospodarczej.

Wszystkie dane o finansach publicznych, wliczając pozabudżetowe fundusze, są publicznie dostępne na stronach Eurostatu i doskonale znane nam jako badaczom i badaczkom. Chociaż wartości nominalne są istotnie większe niż 8 czy 20 lat temu, to w tym samym okresie urosła też nasza gospodarka (realnie o ponad 30% w latach 2015-2022). Polski dług publiczny w relacji do PKB, po chwilowym wzroście w okresie pandemii, obniżył się do poziomu ok. 48% PKB. Polski deficyt publiczny jest od początku pandemii niższy niż średnia dla krajów UE. Koszty obsługi polskiego długu, choć relatywnie wysokie, zależą przede wszystkim od ustalanych centralnie stóp procentowych i wraz z ich obniżaniem będą sukcesywnie spadać.

Nie widzimy żadnych przesłanek, aby przegląd finansów publicznych miał wykazać olbrzymie ukryte deficyty lub „greckie” długi. Z całą stanowczością stwierdzamy, że stać nas jako państwo na realizację obietnic, a pieniądze „są i będą”. Zarówno podwyżki dla pracowników sfery budżetowej, zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia do 8% PKB i zmniejszenie nierówności w dostępie do ochrony zdrowia, inwestycje w transport publiczny i mieszkania czy transformacja energetyczna są priorytetowe.

Poprzedni rząd nie ukrywał planów wzrostu deficytu i długu publicznego w najbliższym okresie w związku ze wzrostem wydatków na zbrojenia, usługi zdrowotne oraz waloryzację świadczeń społecznych. Okresowy wzrost długu publicznego w relacji do PKB jest normalnym zjawiskiem we współczesnej gospodarce. Budżet państwa nie jest bowiem jak budżet domowy. Dług publiczny to jednocześnie nowe aktywa finansowe, w które obywatele i firmy inwestują swoje oszczędności. Tegoroczny deficyt działa również jako bufor podtrzymujący popyt i zatrudnienie w warunkach niskiej i niepewnej koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych w Europie Zachodniej.

Jednocześnie przyszły rząd musi zadbać o stronę dochodową budżetu, która została nadwyrężona przez cięcia podatkowe Polskiego Ładu. Kluczowe kierunki to zwiększenie progresji systemu podatkowo-składkowego oraz przenoszenie ciężaru podatkowego z pracy i konsumpcji na zyski i majątki. Ostrzegamy, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku bez równoczesnego zwiększenia opodatkowania najbogatszych (np. spekulacji na rynku nieruchomości) doprowadzi do dalszej erozji bazy dochodów publicznych, co szczególnie uderzy w samorządy. Z dużym niepokojem odbieramy również sygnały o wprowadzeniu kolejnych ulg w opłacaniu składki emerytalnej oraz o powrocie do ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Uproszczenie systemu podatkowo-składkowego jest potrzebne, ale ekspansja przywilejów podatkowych do niego nie prowadzi.

Demokratyczną kontrolę nad finansami powierzonymi Bankowi Gospodarstwa Krajowego i Polskiemu Funduszowi Rozwoju należy zdecydowanie wzmocnić, jednak pomysły na likwidację tych instytucji uznajemy za szkodliwe. Organizacje przedsiębiorców jak np. Polska Rada Biznesu, oceniły je jako sprawnie reagujące na kryzysy. Większość krajów UE w trakcie pandemii COVID-19 użyła banków i funduszy rozwoju do zapewnienia pomocy. Na koniec 2022 r. całkowita wartość zobowiązań BGK i PFR wyniosła około 250 mld zł, czyli nieco ponad 8% PKB. Dla porównania, niemiecki odpowiednik BGK – KfW – tych zobowiązań miał na koniec zeszłego roku ponad 500 mld euro, czyli prawie 13% PKB.

Stanowczo sprzeciwiamy się szerzeniu dezinformacji o stanie polskiej gospodarki. Problemy, przed którymi stoimy, są zbyt palące, abyśmy spierali się o fakty. Zwycięskie partie obiecały społeczeństwu rozwiązanie problemów. Obietnice te, jeśli nie zostaną spełnione, staną się źródłem resentymentu, zniszczenia zaufania i kolejnej społecznej traumy. Rząd, który zaprzepaści historyczną szansę na zmianę modelu rozwojowego III RP, nie przetrwa fali słusznego społecznego gniewu.

Wzywamy przyszły rząd do wzięcia odpowiedzialności za rozwój Polski – są do niego warunki, liczymy, że jest też wola polityczna.

Sygnatariusze #List100

 1. Adam Boch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Adam Kasprzycki, Fundacja Impuls
 3. Adam Leszczyński, Uniwersytet SWPS
 4. Adam Manikowski, prof.emerytowany w Instytucie Historii PAN
 5. Adam Ostolski, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 6. Adam Pochmara, Koło Naukowe Ekonomii Heterodoksyjnej UW
 7. Adam Rogoda, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska Sieć Ekonomii
 8. Adrian Burda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 9. Adrian Czapka, Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Spocecznej
 10. Adrian Jaskulski, CoopTech Hub
 11. Adrian Korkus, Uniwersytet Łódzki
 12. Adrian Wykrota , Fundacja Pix.house
 13. Agata Adamiecka-Sitek, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
 14. Agata Czarnacka, publicystka
 15. Agata Dziuban, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Socjologii
 16. Agata jagodzińska, Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej
 17. Agata Nosal-Ikonowicz, Kancelaria Sprawiedliwości Sponecznej
 18. Agata Smolarek, Global business & Law sp. z p.o.
 19. Agata Szulia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 20. Agnieszka Graff, Ośrodek Kultury Amerykańskiej, Uniwersytet Warszawski
 21. Aleksander Paradziński, University of Exeter
 22. Aleksander Szepczynski, Przedsiębiorca
 23. Aleksander Temkin, Stowarzyszenie Pacjent Europa
 24. Aleksandra Skalska-Kozdroj, Klub Trenerów Biznesu
 25. Aleksandra Szczygieł – Wiceprezeska Fundacji Impuls, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 26. Alicja Ciesielska, Fundacja Impuls
 27. Alicja Pietras, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 28. Alicja Wejdner, Szkoła Główna Handlowa, Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 29. Andrzej Adamczyk, Ministerstwo Infrastruktury
 30. Andrzej Bednarz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 31. Andrzej Dyrla, Krajowa Administracja Skarbowa
 32. Andrzej Gawrecki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 33. Andrzej Kozina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 34. Andrzej Leder, IFiS PAN
 35. Andrzej Minkiewicz , Krajowa Administracja Skarbowa
 36. Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 37. Anna Adamczyk, doktorka nauk o Ziemi, analityczka danych
 38. Anna Giza, Wydział Socjologii UW
 39. Anna Jach-Falkiewicz, Wspólny Ogród, Sosnowiec
 40. Anna Kapała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ekonomii Stosowanej
 41. Anna Ratecka, Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi
 42. Anna Romanowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 43. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
 44. Anna Ząbkowicz, Uniwersytet Łódzki
 45. Antoni Grzybowski, IFiS PAN
 46. Antoni Grzymała, Przedsiębiorca
 47. Antonina Dubiel
 48. Arkadiusz Domeredzki, Robotnik
 49. Artur Kluczny, Arioco Consulting
 50. Artur Piekut, Uniwersytet Warszawski
 51. Artur Puławski, audytor i analityk rynku rolno-spożywczego
 52. Artur Kotliński , Instytut Badawczy IPC
 53. Barbara Markowska-Marczak, Collegium Civitas
 54. Barbara Grobler, Stowarzyszenie Wymiar Społeczny
 55. Bartłomiej Błesznowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 56. Bartłomiej Tajak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 57. Bartosz Konieczka, UAM, Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
 58. Bartosz Kuźniarz, Uniwersytet w Białymstoku
 59. Bartosz Mielniczek, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Polska Sieć Ekonomii
 60. Bartosz Paszcza, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
 61. Beniamin Bielecki, Przedsiębiorca
 62. Błażej Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 63. Błażej Skrzypulec, Uniwersytet Jagielloński
 64. Bogdan Ogórski, Uniwersytet Warszawski
 65. Bożena Ryszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska Sieć Ekonomii
 66. Bożena Thiel, Przedsiębiorca indywidualny
 67. Bożena Kołosowska , UMK w Toruniu
 68. Chrystian Talik, Związek Zawodowy Aktorów Polskich
 69. Dagna Frydrych, managerka, ekspertka ds. marketingu i rozwoju biznesu, Polska Sieć Ekonomii
 70. Damian Chmal, Przedsiębiorca
 71. Damian Szarek, Firma Biuro Rachunkowe In Plus sp z .o o
 72. Damian Winczewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii
 73. Daniel Platek, ISP PAN
 74. Daniel Saramak, AGH w Krakowie
 75. Daniel Wójtowicz , KUL
 76. Dariusz Grzybek, Uniwersytet Jagielloński
 77. Dariusz Kiełczewski, Uniwersytet w Białymstoku, PRME Polish Chapter
 78. Dariusz Olesz, Uniwersytet Jagielloński
 79. Dawid Limanowski, Spedytor Międzynarodowy w CSL Sp. z o.o.
 80. Dominik Kęcik, KUL
 81. Dominik Tokarski, Fundacja NEON Katowice
 82. Dominika Bąk-Grabowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 83. Dominika Hadro, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 84. Dorota Grudzińska-Kot, Przedsiębiorca
 85. Dorota Teneta-Skwiercz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 86. Edyta Pietrzak, Politechnika Łódzka
 87. Emil Antoniszyn, prof. emeryt. dr hab.
 88. Emilia Bac-Zajdel, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 89. Emilia Selwa, Uniwersytet Warszawski
 90. Ewa Bińczyk, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 91. Ewa Borzymowska, Urząd Statystyczny
 92. Ewa Gartkiewicz, Przedsiębiorca
 93. Ewa Stoecker , Uniwersytet Jagielloński
 94. Ewelina Dygasińska, IAS
 95. Filip Reszke, Fundacja Impuls, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 96. Franciszek Domański, Uniwersytet Warszawski
 97. Franciszek Fikus, Uniwersytet Warszawski, WPIA
 98. Franek Vetulani, Kolektyw Równoważnik
 99. Gabriel Chrostowski, Obserwator Gospodarczy
 100. Gavin Rae, Akademia Leona Koźmińskiego
 101. Gracjan Maciejewski, Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 102. Gracjan R. Bachurewicz, Fundacja im. Edwarda Lipińskiego
 103. Grażyna Kacprowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii
 104. Grzegorz Cendrowski, Stowrzyszenie Branży Stolarki Budowlanej
 105. Grzegorz Ilnicki, prawnik, OPZZ Konfederacja Pracy
 106. Grzegorz Kamiński, Wicestarosta powiatu pruszkowskiego
 107. Grzegorz Łubisz, Przedsiębiorca
 108. Grzegorz Młynarski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Miasta Innowacyjnego
 109. Grzegorz Krawczyk, Teatr Miejski w Gliwicach
 110. Hanna Szymborska, doktor ekonomii, niezależna badaczka, Polska Sieć Ekonomii
 111. Hanna Andryka, Uniwerystet Warszawski, WNPISM
 112. Hubert Fidali, Stowarzyszenie My Zielonogórzanie
 113. Hubert Stojanowski, DI Xelion, Polska Sieć Ekonomii
 114. Iga Prochowska, Jednoosobowa działalność gospodarcza
 115. Igor Kasperek, Przedsiębiorca
 116. Igor Subocz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 117. Ireneusz Grzyb, Reżyser
 118. Iwona Doryń, Emerytowana nauczycielka
 119. Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 120. Jacek Burski, Uniwersytet Wrocławski
 121. Jacek Grzeszak, Miasto Jest Nasze
 122. Jacek Schindler, Uniwersytet Wrocławski, Polska Sieć Ekonomii
 123. Jakub Janus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 124. Jakub Kołowacik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 125. Jakub Marcinkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 126. Jakub Mirecki, University College London (UCL)
 127. Jakub Ryłow, student ekonomii i matematyki, Uniwersytet Warszawski
 128. Jakub Wierzbicki, Akademia Leona Koźminskiego
 129. Jan Jęcz, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UAM
 130. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
 131. Jan Rostek, Uniwersytet Jagielloński
 132. Jan Sowa, Katedra Teorii Kultury ASP w Warszawie
 133. Jan Śpiewak
 134. Jan Toporowski profesor SOAS University of London
 135. Janusz Gartkiewicz, Przedskiębiorca
 136. Janusz J. Tomidajewicz, em. prof. UEP i Uniwersytetu Zielonogórskiego
 137. Janusz Marzec, Politechnika Warszawska
 138. Jarosław Spłocharski, Przedskiębiorca
 139. Jeremi Franciszek Rybicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 140. Jerzy Adamowicz, Rolnik indywidualny
 141. Joanna Erbel, CoopTech Hub, PLZ Spółdzielnia
 142. Joanna Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 143. Joanna Malinowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 144. Julia Kieloch, Sciences Po Paris, School of Public Affairs
 145. Julia Potrzebowska, Koło Naukowe Ekonomii Heterodoksyjnej UW
 146. Julian Kocerka, Polska Sieć Ekonomii, student na Uniwersytecie Kopenhaskim
 147. Julian Mordarski, Dziennik Trybuna
 148. Juliusz Gardawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 149. Justyna Rembiszewska, Uniwersytet w Białymstoku
 150. Justyna Struzik , Uniwersytet Jagielloński
 151. Kacper Kozdrój, Koło Naukowe Ekonomii Heterodoksyjnej Uniwersytetu Warszawskiego
 152. Kacper Parol, Fundacja Impuls, Polska Sieć Ekonomii
 153. Kacper Pobłocki, Centrum Europejskich Studiów Lokalnych i Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
 154. Kacper Wańczyk, Akademia Leona Koźminskiego
 155. Kacper Wiertelak-Makała , STN, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 156. Kalina Lichtorowicz-Kozera, Uniwersytet Warszawski
 157. Kamil Cajmer, Pracownik sektora kultury w Poznaniu
 158. Kamil Łyszkowski, Fundacja Rampa
 159. Kamil Parol, Fundacja Impuls
 160. Kamil Wawrzyczek, Spółka strategiczna skarbu państwa
 161. Karol Banach, Uniwersytet Warszawski
 162. Karol Kociszewski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 163. Karol Malinowski, Kancelaria Prawna Wardyński i Wspólnicy
 164. Karol Muszyński, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centre for Sociological Research KU Leuven, Fundacja Kaleckiego
 165. Karol Novljaković, Stowarzyszenie Lepsze Jutro
 166. Karol Tołpa, New York University
 167. Katarzyna Czeczot, Instytut Badań Literackich PAN
 168. Katarzyna Kajdanek, Uniwersytet Wrocławski
 169. Kirył Zach, University of Cambridge, Centre of Development Studies
 170. Konrad Gliściński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Polska Sieć Ekonomii
 171. Krystian Bogucki, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 172. Krzysztof Beck, Uczelnia Łazarskiego, The Econometric Society, The Global Economic Policy Group
 173. Krzysztof Czarnecki, Uniwersytet Sztokholmski
 174. Krzysztof Dziekański, Stowarzyszenie Polska Zwycięży
 175. Krzysztof Kasparek, Comedy Lab – Laboratorium Komedii
 176. Krzysztof Lesiński, Związkowa Alternatywa w KAS
 177. Krzysztof Posłajko, Uniwersytet Jagielloński
 178. Krzysztof Turek, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 179. Krzysztof Listowski, Własna działalność
 180. Laura Gosiewska, Fundacja Impuls
 181. Lech Mergler, Kongres Ruchów Miejskich
 182. Łukasz Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa
 183. Łukasz Karwaszewski, Przedsiebiorca
 184. Łukasz Komuda, podcast „Ekonomia i cała reszta”
 185. Łukasz Szantula, Uniwersytet Jagielloński
 186. Łukasz Zaremba, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 187. Maciej Frączek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 188. Maciej Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska Sieć Ekonomii
 189. Maciej Kassner, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Polska Sieć Ekonomii
 190. Maciej Leśniewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 191. Maciej Masłoń, SGH
 192. Maciej Piotr Kaminski, Universiteit Leiden
 193. Maciej Sobociński, Europejski Instytut Uniwersytecki, Fundacja Kaleckiego
 194. Maciej Sroczyński, Polska Sieć Ekonomii, Koło Naukowe Ekonomii Heterodoksyjnej UW
 195. Maciej Szulc, Badacz niezależny
 196. Maciej Tarnowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii
 197. Maciej Wesołowski, SKN Inwestor
 198. Maciej Anczyk, Prawnik, publicysta ekonomiczny
 199. Magda Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 200. Magdalena Małecka , Aarhus University & University of Helsinki
 201. Magdalena Rek-Woźniak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 202. Magdalena Rozwadowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 203. Maja Włodarczyk, Inicjatywa WSCHÓD, Uniwersytet Wrocławski
 204. Maksymilian Kuźmicz, Stockholm University
 205. Marcin Brol, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 206. Marcin Galent, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Europejskich,
 207. Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Polska Sieć Ekonomii
 208. Marcin Piątkowski, Akademia Leona Koźmińskiego
 209. Marcin Rabiza, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 210. Marcin Skupiński, Uniwersytet Warszawski
 211. Marcin Wasilewski, Clinico Medical
 212. Marcin Zaród, Uniwersytet SWPS
 213. Marcin Zawicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 214. Marek Beylin, publicysta
 215. Marek Naczyk, University of Oxford, Department of Social Policy and Intervention
 216. Marek Szymaniak, Reporter, autor książek
 217. Maria Libura, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska Sieć Ekonomii
 218. Maria Świetlik
 219. Mariola Piotrowska , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 220. Mariusz Bidziński , Narodowy Instytut Onkologii
 221. Mariusz E. Sokołowicz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
 222. Mariusz Dąbrowski , Uniwersytet Rzeszowski
 223. Marta Giec, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Teatralna w Łodzi
 224. Marta Krawczyńska, Inicjatywa Wschód
 225. Mateusz Chudziak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 226. Mateusz Dobrowolski, Polska Sieć Ekonomii
 227. Mateusz Dymczyk, Uniwersytet Gdański
 228. Mateusz Heldt, Politechnika Gdańska
 229. Mateusz Pulikowski, Universytet Śląski
 230. Mateusz Trochymiak, Uniwersytet Warszawski
 231. Mateusz Wójcik , Uniwersytet Jagielloński
 232. Michał Czepkiewicz, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 233. Michał Górka, Uniwersytet Warszawski
 234. Michał Karaś, MBA, Manager w IT, Aberystwyth University
 235. Michał Kocimski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 236. Michał Krzykawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 237. Michał Mackiewicz, Uniwersytet Łódzki
 238. Michał Możdżeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska Sieć Ekonomii
 239. Michał Nierzwicki, Global Engineering Solutions
 240. Michał Nowakowski, Uniwersytet Warszawski
 241. Michał Pałasz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, International Degrowth Network
 242. Michał Skwarek, SGH
 243. Michał Tetłak, Koło Naukowe Ekonomii Heterodoksyjnej UW
 244. Michał Tomasz Godziszewski, IDEAS NCBR, Uniwersytet Łódzki
 245. Michał Wyrębkowski, Yale Chief Executive Leadership Institute
 246. Michał Zabdyr-Jamróz, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polska Sieć Ekonomii
 247. Michał Zadara, wydział Reżyserii i Dramaturgii, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, reżyser Teatralny i Operowy.
 248. Michał Zaraś, Koło Naukowe Ekonomii Heterodoksyjnej UW
 249. Michał Zieliński, Uniwersytet Zielonogórski
 250. Michał Żabiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 251. Michał Kowalówka , Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 252. Michał Nowicki , Uniwersytet Wrocławski
 253. Michał Wróblewski , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 254. Mikołaj Iwański, doktor ekonomii prorektor Akademii Sztuki w Szczecinie
 255. Mikołaj Linczuk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Koło Naukowe Ekonomii Heterodoksyjne Uniwersytetu Warszawskiego, Polska Sieć Ekonomii
 256. Mikołaj Ratajczak, IFiS PAN
 257. Miłosz Duda, Uniwersytet Jagielloński
 258. Mirella Dziedzicka, Rodzice dla Klimatu
 259. Monika Kostera, Uniwersytet Warszawski
 260. Monika Nawacka, Kolektyw Labrys
 261. Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska, Polska Sieć Ekonomii, Konfederacja Pracy Młodych
 262. Natalia Malkusz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 263. Natalia Ślepowrońska, Politechnika Waszawska
 264. Oskar Bilicz, Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu
 265. Patrycja Krzesińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 266. Patrycja Tepper, Instytut Zachodni
 267. Patryk Karwowski, Koło Naukowe Ekonomii Heterodoksyjnej UW, to tylko teoria krytyczna
 268. Patryk Kownacki, Akademia im. Leona Kozminskiego
 269. Patryk Skowroń, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 270. Patryk Spaliński, Ruch miejski Akcja Restart
 271. Paulina Kaźmierska-Grębowska, Uniwersytet Łódzki
 272. Paulina Nowak, Krajowa Administracja Skarbowa
 273. Paweł Łapacz, Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej
 274. Paweł Mościcki, Instytut Badań Literackich, PAN
 275. Paweł Nowak, EY Polska
 276. Paweł Gajewski , Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Makroekonomii
 277. Paweł Królak , Fundacja Inowacyjnych Technologii i Energetyki Odnawialnej
 278. Piotr Andrzejewski, Instytut Zachodni
 279. Piotr Grochowski, ORA Kraków
 280. Piotr Hałas, WBP w Lublinie
 281. Piotr Ikonowicz, Ruch Sprawiedliwości Społecznej
 282. Piotr Kaszczyszyn, Klub Jagielloński
 283. Piotr Szymański, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 284. Piotr Waląg, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Forum Myśli Instytucjonalnej.
 285. Piotr Jeżowski , Dr hab. emerytowany prof. SGH
 286. Przemysław Piotr Damski , Uniwersytet Łódzki
 287. Przemysław Tacik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 288. Przemysław Wielgosz, Le Monde diplomatique – edycja polska
 289. Radomir Matczak, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polska Sieć Ekonomii
 290. Rafał Bill, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rethinking Economics Kraków
 291. Rafał Krenz, CoopTech Hub, PLZ Spółdzielnia
 292. Rafał Majka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 293. Renata Śliwa, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Forum Myśli Instytucjonalnej
 294. Robert Sadowski, Przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskich Związków Zawodowych Krajowej Administracji Skarbowej
 295. Robert Skrzypczyński, Politechnika Gdańska
 296. Robert Undas, Politechnika Śląska
 297. Ryszard Szarfenberg, Uniwersytet Warszawski
 298. Ryszard Żarów, Akademia Tarnowska
 299. Samuel Maruszewski, Uniwersytet Wrocławski
 300. Sebastian Goncerz, Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL
 301. Sebastian Buttny, Związek Zawodowy Reżyserów Polskich – Gildia Reżyserów Polskich
 302. Sebastian Chudzian , Fundacja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 303. Sławomir Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 304. Stanisław Kostulski, Uniwersytet Warszawski
 305. Stanisław Lewko, Międzydziedzinowe Studia Indywidualne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Koło Naukowe Ekonomii Heterodoksyjnej Uniwersytetu Warszawskiego,
 306. Stanisław Ryszard Domański , Prezes Stowarzyszenia Edukacyjno-gospodsrczego „Capita”, prof. em. SGH i iNE PAN
 307. Stanisław Bojarski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 308. Szymon Grzybowski, Uniwersytet Zielonogórski
 309. Tamara Ciechanowicz , Krajowa Administracja Skarbowa
 310. Teresa Medlakowska, Uniwersytet Warszawski
 311. Tomasz Czakon, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 312. Tomasz Geodecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 313. Tomasz Legiędź, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Rozwoju
 314. Tomasz Markiewka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 315. Tomasz Michalski, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Akademia Nauk Stosowanych
 316. Tomasz Puczyłowski, Uniwersytet Warszawski
 317. Tomasz Rawski, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 318. Tomasz Surmacz, Polska Sieć Ekonomii
 319. Tomasz Warczok, Uniwersytet Warszawski
 320. Tomasz Załuski, Uniwersytet Łódzki
 321. Urszula Okopińska , Krajowa Administracja Skarbowa
 322. Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej UW
 323. Weronika Siewiera, SKN Paradygmat
 324. Weronika Skorupska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
 325. Weronika Żabińska, Instytut Technologii Społeczno-Politycznych „Kybernetes”
 326. Wiesław Bukowiecki, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Kultury
 327. Wiktor Mastalerz Polska Sieć Ekonomii
 328. Wiktor Pahl, Konfederacja Pracy Młodych
 329. Wiktor Sadłowski, Polska Sieć Ekonomii
 330. Wiktor Zieliński, Sciences Po
 331. Wiktoria Grelewicz, Uniwersytet Śłąski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski
 332. Wiktoria Jędroszkowiak, Inicjatywa WSCHÓD
 333. Władysław Krajewski, Porozumienie Rezydentów OZZL
 334. Wojciech Bielecki, Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, PLZ Spółdzielnia, Polska Sieć Ekonomii
 335. Wojciech Grabowski, Uniwersytet Łódzki
 336. Wojciech Lewandowski, Instytut Nauk Prawnych PAN
 337. Wojciech Mandzyn, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 338. Wojciech Pająk, Rada Miejska w Suwałkach, Stowarzyszenie Energia Miast
 339. Adam Baranowski
 340. Adam Chyliński
 341. Adam Czech
 342. Adam Czemarnik
 343. Adam Grucela
 344. Adam Jura-Czarnecki
 345. Adam Krajewski
 346. Adam Kuc
 347. Adam Leśniak
 348. Adam Maziarz
 349. Adam Mickiewitrz
 350. Adam Peryga
 351. Adam Rzeszotarski
 352. Adam Socha
 353. Adam Sołowiński
 354. Adam Walecki
 355. Adam Wójtowicz
 356. Adam Zawiślak
 357. Adam Zimoń
 358. Adam Zys
 359. Adrian Gorzkowski
 360. Adrian Matusiak
 361. Adrian Puścian
 362. Adrian Wikiera
 363. Adrian Gierałt
 364. Adrianna Iniarska
 365. Adrianna Wojtkowiak
 366. Adrianna Wójkiewicz
 367. Agata Baszkiewicz
 368. Agata Dziergas
 369. Agata Gore
 370. Agata Kozyra
 371. Agata Musiał
 372. Agata Napiórkowska
 373. Agnieszka Borowska
 374. Agnieszka Broż-Bar
 375. Agnieszka Drapała
 376. Agnieszka Hojowska
 377. Agnieszka Jakóbiec
 378. Agnieszka Królikowska
 379. Agnieszka Lis
 380. Agnieszka Majewska
 381. Agnieszka Małecka
 382. Agnieszka Pietrucha
 383. Agnieszka Wołk-Łaniewska
 384. Agnieszka Gwiździł
 385. Agnieszka Łukowska
 386. Agnieszka Misztal
 387. Agnieszka Rojek-Mazurkiewicz
 388. Agnieszka Sieprawska
 389. Agnieszka Skowrońska
 390. Agnieszka Sochacka
 391. Agnieszka Zajkowska
 392. Aleksander Chojnacki
 393. Aleksander Ciastkowski
 394. Aleksander Kozłowski
 395. Aleksander Mosingiewicz
 396. Aleksander Rajszer
 397. Aleksander Turek
 398. Aleksander Pruszyński
 399. Aleksandra Brzozka
 400. Aleksandra Dudek
 401. Aleksandra Kowalska
 402. Aleksandra Nowak
 403. Aleksandra Pianowska
 404. Aleksandra Śliwka
 405. Aleksandra Toma
 406. Aleksandra Bodetko
 407. Aleksandra Lubczańska
 408. Aleksandra Szamburska
 409. Aleksandra Szostak
 410. Alicja Białek
 411. Alicja Kusz
 412. Alicja Lorenc
 413. Alicja Rejmann
 414. Alicja Wielgosz
 415. Alicja Wozniak
 416. Alicja Żach
 417. Alicja Szczepaniak
 418. Alina Noga
 419. Andrzej Czerwoniec
 420. Andrzej Gołoś
 421. Andrzej Jasik
 422. Andrzej Kobylański
 423. Andrzej Miklin
 424. Andrzej Pionka
 425. Andrzej Probulski
 426. Andrzej Stokłosa
 427. Andrzej Szeląg
 428. Andrzej Zalewski
 429. Andrzej Załęcki
 430. Andrzej Dębowski
 431. Andrzej Palak
 432. Aneta Wojtan
 433. Ania Kaczmarek
 434. Anna Bor
 435. Anna Cieplińska
 436. Anna Cieśla
 437. Anna Ćwiękała
 438. Anna Daniel-Wójcik
 439. Anna Dutka
 440. Anna Faszczewska
 441. Anna Haber
 442. Anna Janik
 443. Anna Jaworska
 444. Anna Jonczyk
 445. Anna Juraszek
 446. Anna Kacperczyk
 447. Anna Karwowska
 448. Anna Litwińska
 449. Anna Macegoniuk
 450. Anna Maj
 451. Anna Matysiak
 452. Anna Miśniakiewicz
 453. Anna Olearczuk
 454. Anna Pieniążek
 455. Anna Szczygielska
 456. Anna Szponder
 457. Anna Szubar
 458. Anna Topolnicka
 459. Anna Zarychta
 460. Anna Bartos
 461. Anna Iwanicka
 462. Anna Rolland
 463. Anna Smoleń
 464. Anna Żendełek
 465. Antoni Malczewski
 466. Antoni Żurawski
 467. Arkadiusz Bonarek
 468. Arkadiusz Przymuszala
 469. Arkadiusz Staniszewski
 470. Arkadiusz Wierak
 471. Artur Drej
 472. Artur Gajos
 473. Artur Jakusz-Gostomski
 474. Artur Kozłowski
 475. Artur Kwiatkowski
 476. Artur Matuszkiewicz
 477. Artur Marcin Laskowski
 478. Barbara Kowalska
 479. Barbara Mroczek
 480. Barbara Sworek
 481. Barbara Wizniak
 482. Barbara Worek
 483. Bartłomiej Gryz
 484. Bartłomiej Kunda
 485. Bartłomiej Orzeł
 486. Bartłomiej Struss
 487. Bartłomiej Zydlewicz
 488. Bartłomiej Chojnowski
 489. Bartłomiej Gaweł
 490. Bartłomiej Niesyto
 491. Bartłomiej Siemek
 492. Bartłomiej Turek
 493. Bartosz Gwarek
 494. Bartosz Kaczmara
 495. Bartosz Kowalczyk
 496. Bartosz Kukuła
 497. Bartosz Lewicki
 498. Bartosz Mazurek
 499. Bartosz Olesiński
 500. Bartosz Pawłowski
 501. Bartosz Polański
 502. Bartosz Miszta
 503. Bartosz Piotrowski
 504. Bartosz Sobala
 505. Bartoszy Bartnicki
 506. Beata Buda
 507. Beata Mazurkiewicz-Kurek
 508. Beata Zakrzewska
 509. Beata Falkowska
 510. Beata Szostak
 511. Blanka Reder
 512. Bogdan Włodarczyk
 513. Bogumił Skorupski
 514. Bogusława Kapiszka
 515. Boźena Kold-Hansen
 516. Bożena Świś
 517. Celina Sygit
 518. Cezary Drob
 519. Cezary Kędzior
 520. Claudia Słowik-Lubańska
 521. Dagmara Buraczewska
 522. Damian Barnat
 523. Damian Bigos
 524. Damian Chojna
 525. Damian Cieslukiewicz
 526. Damian Janiak
 527. Damian Kazimierski
 528. Damian Kozłowski
 529. Damian Malinowicz
 530. Daniel Kadłubowski
 531. Daniel Kaźmierczak
 532. Daniel Kubas
 533. Daniel Radliński
 534. Daniel Szkopek
 535. Daniel Tałajczyk
 536. Daniel Warmuziński
 537. Daniel Wasilewski
 538. Daniel Bojczuk
 539. Danuta Grabias
 540. Danuta Kosowska-Pachura
 541. Danuta Pieczara
 542. Dariusz Murawski
 543. Dariusz Prasalski
 544. Dariusz Derbich
 545. Dariusz Szpigiel
 546. Dennis Mazur
 547. Dominik Kasperski
 548. Dominik Kowalczyk
 549. Dominik Książek-Rowicki
 550. Dominik Pawelec
 551. Dominik Pędziński
 552. Dominik Rudka
 553. Dominik Sęczkowski
 554. Dominik Wronski
 555. Dominik W. Rettinger
 556. Dominika Adamczam
 557. Dominika Janaszek
 558. Dominika Wróbel
 559. Dorota Sobiecka
 560. Dorota Bryła
 561. Dorota Sawicz
 562. Edgar Brona
 563. Edyta Sarzyńska
 564. Edyta Skorupska
 565. Elzbieta Jakubowska
 566. Elżbieta Białkowska
 567. Elżbieta Korczyk
 568. Elżbieta Skoczylas
 569. Elżbieta Urscheler
 570. Elżbieta Zawisza
 571. Elżbieta Błach
 572. Elżbieta Stawska
 573. Emil Lenczewski
 574. Emil Macherzynski
 575. Eryk Michalak
 576. Eugeniusz Jarosik
 577. Ewa Grenda
 578. Ewa Leśko-Tylki
 579. Ewa Pierzchała
 580. Ewa Borys
 581. Ewa Burzyńska
 582. Ewelina Pankowska
 583. Ewelina Chruptała
 584. Filip Suprowicz
 585. Flawiusz Frankiewicz
 586. Franciszek Jurzak
 587. Franciszek Kędziorek
 588. Franciszek Staniak
 589. Gabriela Styrkowicz
 590. Gali Jurkiewicz
 591. Galopujący Major
 592. Gerard Obin
 593. Gracjan Jeschke
 594. Grzegorz Kacprzak
 595. Grzegorz Kopeć
 596. Grzegorz Marek
 597. Grzegorz Pęczak
 598. Grzegorz Polak
 599. Grzegorz Skornowicz
 600. Grzegorz Słowiński
 601. Grzegorz Sykutera
 602. Grzegorz Janoszka
 603. Grzegorz Sawicki
 604. Grzegorz Walczak
 605. Grzegorz Zborowski
 606. Grzegorz Zuk
 607. Gwidon Kazimierz Dylewski
 608. Hanna Wróbel
 609. Helena Ślusarczyk
 610. Hubert Pacioch
 611. Hubert Staśkiewicz
 612. Hubert Walczyński
 613. hydro dydro
 614. Ignacy Woźniczak
 615. Igor Mencel
 616. Igor Puchacz
 617. Ilona Mikulska
 618. Iwona Jabłońska
 619. Iwona Sengerska
 620. Izabela Czerniawska
 621. Izabela Dąbrowska
 622. Izabela Skrentna
 623. Izabela Solecka
 624. Ja Bocianski
 625. Jacek Chorzępa
 626. Jacek Czachura
 627. Jacek Kasprzak
 628. Jacek Matuszek
 629. Jacek Rogucki
 630. Jacek Worsztynowicz
 631. Jadwiga Klata
 632. Jakub Bielecki
 633. Jakub Bugdol
 634. Jakub Czerniecki
 635. Jakub Frankowski
 636. Jakub Gospodarek
 637. Jakub Grygiel
 638. Jakub Gurdak
 639. Jakub Hermanowicz
 640. Jakub Jański
 641. Jakub Jasiński
 642. Jakub Jokiel
 643. Jakub Junga
 644. Jakub Karpiński
 645. Jakub Katulski
 646. Jakub Koral
 647. Jakub Krzyżewski
 648. Jakub Lesniewicz
 649. Jakub Majewski
 650. Jakub Malinowski
 651. Jakub Nowacki
 652. Jakub Pachucy
 653. Jakub Różański
 654. Jakub Serafiński
 655. Jakub Warias
 656. Jakub Kolano
 657. Jan Bała
 658. Jan Bulikowski
 659. Jan Grabias
 660. Jan Leonczuk
 661. Jan Masternak
 662. Jan Poleszczuk
 663. Jan Postek
 664. Jan Staniewicz
 665. Jan Zagdański
 666. Jan Kurpiński
 667. Jan Sobczak
 668. Jan Zmuda
 669. Jan Juliusz Kluk
 670. Jan Ryszard Wojciechowski
 671. Janusz Augustyniak
 672. Janusz Dębowski
 673. Janusz Domurad
 674. Janusz Krzeczek
 675. Janusz Łucki
 676. Janusz Namyslowski
 677. Janusz Stolorz
 678. Janusz Surma
 679. Janusz Uhma
 680. Jaroslaw Siwek
 681. Jarosław Folusz
 682. Jarosław Król
 683. Jarosław Laskowski
 684. Jarosław Strycharek
 685. Jaśmina Baszkiewicz
 686. Jerzy Jerzman
 687. Jerzy Lewandowski
 688. Jerzy Nowak
 689. Jerzy Serafin
 690. Jędrzej Jagielski
 691. Jędrzej Tomczyk
 692. Joanna Czerniak
 693. Joanna FRYTEK
 694. Joanna Jung
 695. Joanna Kapa
 696. Joanna Koniarek
 697. Joanna Kruszewska
 698. Joanna Krzyżanowska
 699. Joanna Roczek
 700. Joanna Skoczylas
 701. Joanna Uba
 702. Joanna Wróblewska
 703. Joanna Jędrusik
 704. Joanna Karczewska
 705. Joanna Michałowicz
 706. Joanna Moździerz
 707. Joanna Sprawka
 708. Joanna Stec
 709. Joanna Szczepańska
 710. Jolanra Bartoszek
 711. Jolanta Markuszewska-Żelbromska
 712. Jolanta Brachun
 713. Jolanta Staniak
 714. Julia Gajewska
 715. Julia Maik
 716. Julia Płaczkowska
 717. Julia Polak
 718. Julia Sulewska
 719. Julia Surmacz
 720. Julia Wysocka
 721. Julita Pieńkosz
 722. Julita Wolna-Zawadzka
 723. Julita Kopania-Gojło
 724. Juliusz Markowski
 725. Juliusz Sienkiewicz
 726. Justyna Figas-Skrzypulec
 727. Justyna Niemiec
 728. Justyna Charęza
 729. Justyna Kucharska
 730. Justyna Struzik
 731. Kacper Burczaniuk
 732. Kacper Hadłów
 733. Kacper Jankowski
 734. Kacper Komorowski
 735. Kacper Rudyk
 736. Kacper Stasica
 737. Kacper Suder
 738. Kacper Szweda
 739. Kaja Janiszewska
 740. Kamil Bochyński
 741. Kamil Celadyn
 742. Kamil Cywiński
 743. Kamil Dowejko
 744. Kamil Halko
 745. Kamil Jankowiak
 746. Kamil Krzos
 747. Kamil Kwieciński
 748. Kamil Pasternak
 749. Kamil Rokosz
 750. Kamil Stępniak
 751. Kamil Winiarz
 752. Kamil Cywiński
 753. Kamil Gontarz
 754. Kamil Wilkanowski
 755. Kamila Lis
 756. Karina Kania
 757. Karina Szkopinska
 758. Karol Czarnecki
 759. Karol Faleńczyk
 760. Karol Langie
 761. Karol Maj
 762. Karol Nazarko
 763. Karol Popek
 764. Karol Ranosz
 765. Karol Tomczyk
 766. Karolina Bodych
 767. Karolina Idzikiewicz
 768. Karolina Kęsik
 769. Karolina Lepianka
 770. Karolina Owczarek
 771. Karolina Słopiecka
 772. Karolina Stenzel
 773. Karolina Szalbót
 774. Katarzyna Janek
 775. Katarzyna Jedruszuk
 776. Katarzyna Kałaska
 777. Katarzyna Mironczuk
 778. Katarzyna Niemier
 779. Katarzyna Rodak
 780. Katarzyna Sikora
 781. Katarzyna Wawrzyniak
 782. Katarzyna Żok
 783. Katarzyna Knozowska
 784. Katarzyna Koźmińska
 785. Katarzyna Pałeczka
 786. Katarzyna Rogowska
 787. Katarzyna Schumann
 788. Kazimierz Lewandowski
 789. Kinga Błażej
 790. Kinga Dłużewska
 791. Kinga Tomczyk
 792. Kinga Kus-Dering
 793. Klaudia Bugalska
 794. Konrad Bujak
 795. Konrad Jaśczak
 796. Konrad Kaniewski
 797. Konrad Kantor
 798. Konrad Zalewski
 799. Konrad Ziółkowski-Ramza
 800. Konrad Życzyński
 801. Konrad Kosztowny
 802. Kornel Kondzielnik
 803. Kornelia Stafford
 804. Kosma Slupski-Kartaczowski
 805. Krystian Laskowski
 806. Krystyna Flato
 807. Krystyna Wala
 808. Krystyna Wąsowicz
 809. Krzysztof Brociek
 810. Krzysztof Dominek
 811. Krzysztof Drozdowski
 812. Krzysztof Handke
 813. Krzysztof Iwanicki
 814. Krzysztof Jasiński
 815. Krzysztof Kręcisz
 816. Krzysztof Lewandowski
 817. Krzysztof Łukaszuk
 818. Krzysztof Maciejewski
 819. Krzysztof Mizera
 820. Krzysztof Nitowski
 821. Krzysztof Popczyk
 822. Krzysztof Romanczuk
 823. Krzysztof Romanowski
 824. Krzysztof Słomkowski
 825. Krzysztof Starok
 826. Krzysztof Zarecki
 827. Krzysztof Bednarczuk
 828. Krzysztof Buck
 829. Krzysztof Kantner
 830. Krzysztof Kempka
 831. Krzysztof Kopczyk
 832. Krzysztof Kubiak
 833. Krzysztof Łazowski
 834. Krzysztof Obstawski
 835. Krzysztof Ruciński
 836. Krzysztof Załęski
 837. Ksawery Bogusławski
 838. Laura Nowak
 839. Lidia Łukasiak
 840. Ludomił Sawicki
 841. Łukasz Blochel
 842. Łukasz Bryjka
 843. Łukasz Cader
 844. Łukasz Dominik
 845. Łukasz Dreścik
 846. Łukasz Dudzic
 847. Łukasz Grodzicki
 848. Łukasz Izbiński
 849. Łukasz Kalina
 850. Łukasz Kidawa
 851. Łukasz Korulczyk
 852. Łukasz Kowalski
 853. Łukasz Kozak
 854. Łukasz Lipiński
 855. Łukasz Majder
 856. Łukasz Meyer
 857. Łukasz Strawa
 858. Łukasz Styczek
 859. Łukasz Szponder
 860. Łukasz Szymanowicz
 861. Łukasz Szymańczuk
 862. Łukasz Ścisłowski
 863. Łukasz Zajda
 864. Łukasz Biechoński
 865. Łukasz Kowalczyk
 866. Łukasz Płachta
 867. Łukasz Wizła
 868. Łukasz Zieliński
 869. Maciej Bojdo
 870. Maciej Chęciński
 871. Maciej dembowski
 872. Maciej Falkowski
 873. Maciej Hrywniak
 874. Maciej Kaliś
 875. Maciej Kula
 876. Maciej Łapski
 877. Maciej Makuszewski
 878. Maciej Nowocień
 879. Maciej Pilny
 880. Maciej Pokrzywa
 881. Maciej Prochowski
 882. Maciej Rembikowski
 883. Maciej Rolecki
 884. Maciej Sitek
 885. Maciej Tyrcha
 886. Maciej Urban
 887. Maciej Woźniak
 888. Maciej Zawadzki
 889. Maciej Kwaśniewski
 890. Maciej Pernal
 891. Magda Pasadyn
 892. Magdalena Ambroziak
 893. Magdalena Bocheńska
 894. Magdalena Drozdowicz
 895. Magdalena Grzebyk
 896. Magdalena Kopacz
 897. Magdalena Lenard
 898. Magdalena Łątka
 899. Magdalena Michalska
 900. Magdalena Muszalska
 901. Magdalena Ostrowska
 902. Magdalena Parciak
 903. Magdalena Roj
 904. Magdalena Stasiak
 905. Magdalena Terefenko
 906. Magdalena Wrońska
 907. Magdalena Biendzio
 908. Magdalena Jatymowicz
 909. Magdalena Żeleźna
 910. Magni Szymaniak-Arnesen
 911. Maja Frąckiewicz
 912. Maja Janczar
 913. Maja Kielan
 914. Maja Komar
 915. Malwina Błaszkiewicz
 916. Małgorzata Berwecka
 917. Małgorzata Majewska
 918. Małgorzata Młynik
 919. Małgorzata Gendłek
 920. Małgorzata Gil
 921. Małgorzata Groblicka
 922. Małgorzata Ostrzyżek
 923. Małgorzata Szypulska
 924. Małgorzata Wodniczak
 925. Marcel Kowalczyk
 926. Marcel Pańka
 927. Marcel Wiśniewski
 928. Marceli Sommer
 929. Marcin Burzec
 930. Marcin Kępiński
 931. Marcin Knyps
 932. Marcin Kotliński
 933. Marcin Kwasniewski
 934. Marcin Lutostański
 935. Marcin Makowski
 936. Marcin Mazoń
 937. Marcin Mościcki
 938. Marcin Pławnicki
 939. Marcin Prejs
 940. Marcin Sieduszewski
 941. Marcin Suchy
 942. Marcin Szewczyk
 943. Marcin Waszak
 944. Marcin Wiatrowski
 945. Marcin Wolniak
 946. Marcin Woźniak
 947. Marcin Wrzesiński
 948. Marcin Kołaczkowski
 949. Marcin Kotulski
 950. Marcin Łoziński
 951. Marek Dyczek
 952. Marek Gojło
 953. Marek Janowski
 954. Marek Kupisz
 955. Marek Owczarek
 956. Marek Piatkowski
 957. Marek Szurek
 958. Marek Demirski
 959. Maria Kowalska
 960. Maria Malicka
 961. Maria Pięk
 962. Maria Grabska
 963. Maria Mandau-Siwicka
 964. Maria Szastok
 965. Marita Wajer
 966. Marius Vinny
 967. Mariusz Bidelski
 968. Mariusz Kubicki
 969. Mariusz Malaka
 970. Mariusz Nosek
 971. Mariusz Ogonowski
 972. Mariusz Skarżyński
 973. Mariusz Zakrzewski
 974. Mariusz Obarzanek
 975. Mariusz Żurek
 976. Marta Bogusławska
 977. Marta Góra
 978. Marta Kochańska
 979. Marta Krawczyńska
 980. Marta Laksander
 981. Marta Mikulowska
 982. Marta Opala
 983. Marta Patas
 984. Marta Piórkowska
 985. Marta Rattka
 986. Marta Roll
 987. Marta Szymańska
 988. Marta Tabisz
 989. Marta Wagner
 990. Marta Wawrzyniak
 991. Marta Wender
 992. Marta Wronowska
 993. Marta Żebrowska
 994. Marta Andruchowycz
 995. Marta Borys
 996. Marta Michno
 997. Marta Ryś
 998. Martyna Gałka
 999. Martyna Leśniak
 1000. Marzena Zaręba
 1001. Mateusz Cieszyński
 1002. Mateusz Donrowolski
 1003. Mateusz Duch
 1004. Mateusz Gierczak
 1005. Mateusz Gołos
 1006. Mateusz Grochala
 1007. Mateusz Jakubowski
 1008. Mateusz Kowalski
 1009. Mateusz Krajewski
 1010. Mateusz Lenartowicz
 1011. Mateusz Leszczyński
 1012. Mateusz Marszałek
 1013. Mateusz Mazan
 1014. Mateusz Mercik
 1015. Mateusz Nożownik
 1016. Mateusz Pysiewicz
 1017. Mateusz Senger
 1018. Mateusz Szeszko
 1019. Mateusz Szorcz
 1020. Mateusz Trzeciak
 1021. Mateusz Żyła
 1022. Mateusz Milewski
 1023. Matylda Chmielewska
 1024. Michal Kowalski
 1025. Michal Różański
 1026. Michal Wojtas
 1027. Michał Bąk
 1028. Michał Chruściel
 1029. Michał Chruściński
 1030. Michał Dziergas
 1031. Michał Gac
 1032. Michał Góra
 1033. Michał Kanigowski
 1034. Michał Kaup
 1035. Michał Kobelak
 1036. Michał Konieczny
 1037. Michał Lewandowski
 1038. Michał Lisowski
 1039. Michał Madej
 1040. Michał Mierzwa
 1041. Michał Pacholczyk
 1042. Michał Rams-Ługowski
 1043. Michał Sobczak
 1044. Michał Sołtys
 1045. Michał Stawski
 1046. Michał Tomanek
 1047. Michał Tyc
 1048. Michał Tylki
 1049. Michał Tytoń
 1050. Michał Walkowiak
 1051. Michał Wojtera
 1052. Michał Zawidzki
 1053. Michał Zieliński
 1054. Michał Ziemski
 1055. Michał Adach
 1056. Michał Firchał
 1057. Michał Książek
 1058. Michał Niedźwiedź
 1059. Michał Piasek
 1060. Michał Pietruszkiewicz
 1061. Michał Piotrak
 1062. Michał Smuniewski
 1063. Michał Żurek
 1064. Mikolaj Torz
 1065. Mikołaj Golecki
 1066. Mikołaj Hojda
 1067. Mikołaj Konopka
 1068. Mikołaj Kiraga
 1069. Mikołaj Mleczak
 1070. Mikołaj Murczkiewicz
 1071. Miłosława Kołakowska
 1072. Miłosz Kałuża
 1073. Miron Machnicki
 1074. Mirosław Jabłonka
 1075. Mirosław Mokrzycki
 1076. Mirosław Żyśko
 1077. Mirosław Wittek
 1078. Mirosława Skawińska
 1079. Monika Berk
 1080. Monika Dobrzanska
 1081. Monika Dumańska
 1082. Monika Grządziela
 1083. Monika Mordarska
 1084. Monika Podlinska-Twardowska
 1085. Monika Stachak
 1086. Monika Straszewska
 1087. Monika Szewczyk
 1088. Monika Błaszczyk
 1089. Monika Deczyńska
 1090. Monika Denis
 1091. Monika Gawryś
 1092. Natalia Adamowicz
 1093. Natalia Chojnacka
 1094. Natalia Krajewska
 1095. Natalia Lange
 1096. Natalia Łowczak
 1097. Natalia Opłocka
 1098. Natalia Adamczyk
 1099. Natalia Grabek
 1100. Natasza Różańska
 1101. Nikola Czaplińska
 1102. Nina Czerwińska
 1103. Norbert Ciszek
 1104. Norbert Gębora
 1105. Oleg Kuczma
 1106. Olga Kawecka
 1107. Oliwia Cieślik
 1108. Oskar Leśniewicz
 1109. Oskar Weber
 1110. Patrycja Hawrylak
 1111. Patrycja Kleczewska
 1112. Patrycja Kotowicz
 1113. Patrycja Macardier
 1114. Patrycjusz Brzeziński
 1115. Patryk Brzozowski
 1116. Patryk Długosz
 1117. Patryk Paluszek
 1118. Patryk Panicz
 1119. Patryk Swoboda
 1120. Patryk Śmigielski
 1121. Patryk Wancerz
 1122. Patryk Wojciechowski
 1123. Paula Kamińska-Łojek
 1124. Paulina Adamiszyn
 1125. Paulina Fedoniuk
 1126. Paulina Kopeć
 1127. Paulina Pepłowska
 1128. Paulina Rybczyńska
 1129. Paweł Aleksandrowicz
 1130. Paweł Bakalarz
 1131. Paweł Barski
 1132. Paweł Cebulski
 1133. Paweł Fraszczyński
 1134. Paweł Goliński
 1135. Paweł Jankowski
 1136. Paweł Kliks
 1137. Paweł Krauz
 1138. Paweł Krzemiński
 1139. Paweł Kura
 1140. Paweł Kurbiel
 1141. Paweł Legat
 1142. Paweł Mikulski
 1143. Paweł Ogonowski
 1144. Paweł Pawlak
 1145. Paweł Sokala
 1146. Paweł Śliwiński
 1147. Paweł Wantuch
 1148. Paweł Wojtaszczyk
 1149. Paweł Żyguła
 1150. Paweł Barszcz
 1151. Paweł Kaczmarczyk
 1152. Paweł Modzelewski
 1153. Paweł Ryczan
 1154. Paweł Stawicki
 1155. Paweł Wiśniewski
 1156. Paweł Zwolan
 1157. Piotr Białas
 1158. Piotr Błaszczyk
 1159. Piotr Budny
 1160. Piotr Gubala
 1161. Piotr Jankowski
 1162. Piotr Klimas
 1163. Piotr Królak
 1164. Piotr Krygiel
 1165. Piotr Kwiatkowski
 1166. Piotr Lisowski
 1167. Piotr Nowak
 1168. Piotr Orłowski
 1169. Piotr Pietruszyński
 1170. Piotr Połczyński
 1171. Piotr Puchała
 1172. Piotr Sobociński
 1173. Piotr Stachyra
 1174. Piotr Szulc
 1175. Piotr Szywalski
 1176. Piotr Ziarkowski
 1177. Piotr Żakowiecki
 1178. Piotr Komosiński
 1179. Piotr Plata
 1180. Przemysław Bielec
 1181. Przemysław Jankowski
 1182. Przemysław Jankowski
 1183. Przemysław Siewior
 1184. Przemysław Staroszczyk
 1185. Przemysław Ciupka
 1186. Przemysław Dębowski
 1187. Przemysław Strzelecki
 1188. Radosław Kotowski
 1189. Radosław Michalkiewicz
 1190. Radosław Pęziński
 1191. Radosław Waluda
 1192. Radosław Zając
 1193. Radosław Góra
 1194. Radosław Majdański
 1195. Radosław Tokarz
 1196. Rafał Białecki
 1197. Rafał Kula
 1198. Rafał Libsz
 1199. Rafał Lorent
 1200. Rafał Matraszek
 1201. Rafał Sarnowski
 1202. Rafał Dzieża
 1203. Rafał Kowalewski
 1204. Rafał Socha
 1205. Remigiusz Wawryniuk
 1206. Renata Frontczak
 1207. Renata Smolicz
 1208. Robert Grzegorzewski
 1209. Robert Sobczyk
 1210. Robert Struski
 1211. Robert Zeman
 1212. Roksana Hellwig
 1213. Roksana Kałużna
 1214. Roma Kondracka
 1215. Roman Judkowiak
 1216. Romi Nowak
 1217. Ryszard Jastrzębski
 1218. Ryszard Parczewski
 1219. Sabina Hynowska
 1220. Sara Maj
 1221. Sebastian Augustyniak
 1222. Sebastian Koziara
 1223. Sebastian Kuzia
 1224. Sebastian Rzemiński
 1225. Sebastian Walczak
 1226. Sławomir Gwizdowski
 1227. Sławomir Król
 1228. Sławomir Krzywicki
 1229. Sławomir Wąpierski
 1230. Sławomir Dajcz
 1231. Sławomira Zahos
 1232. Stanisław Choiński
 1233. Stanisław Matusewicz
 1234. Stanisław Młynarski
 1235. Stanisław Siemiński
 1236. Stanisław Walski
 1237. Stanisław Izdebski
 1238. Stefan Gardawski
 1239. Sylwester Broka
 1240. Sylwia Byczkowska
 1241. Sylwia Ficoń
 1242. Sylwia Mazur-Moraczewska
 1243. Sylwia Regulska
 1244. Sylwia Jagiełło
 1245. Szczepan Bachanek
 1246. Szymon Caban
 1247. Szymon Giza
 1248. Szymon Kaczmarczyk
 1249. Szymon Lebida
 1250. Szymon Tyniorek
 1251. Szymon Drosdzol
 1252. Tadeusz Bratkowski
 1253. Tadeusz Moś
 1254. Tadeusz Ulejczyk
 1255. Tadeusz Zieliński
 1256. Teodor Misiejuk
 1257. Teresa Zielińska
 1258. Tobiasz Młynarczak
 1259. Tomasz Browiński
 1260. Tomasz Czepy
 1261. Tomasz Frąckiewicz
 1262. Tomasz Główka
 1263. Tomasz Grządzielski
 1264. Tomasz Kania
 1265. Tomasz Klimek
 1266. Tomasz Lehmann
 1267. Tomasz Luberadzki
 1268. Tomasz Maliszewski
 1269. Tomasz Masternak
 1270. Tomasz Murawski
 1271. Tomasz Naruszewicz
 1272. Tomasz Osiecki
 1273. Tomasz Piasecki
 1274. Tomasz Rybacki
 1275. Tomasz Stachowski
 1276. Tomasz Wojnicz
 1277. Tomasz Kmiecik
 1278. Tomasz Makles
 1279. Tomasz Skupień
 1280. Tomasz Urbaniak
 1281. Tymoteusz Pyda
 1282. Tymoteusz Sapa
 1283. Urszula Andrzejczak
 1284. Urszula Grodzicka
 1285. Urszula Gurba
 1286. Urszula Kopera
 1287. Urszula Lukierska
 1288. Urszula Ryszka-Breuil
 1289. Urszula Seelieb
 1290. Urszula Zaborowska
 1291. Urszula Ziętek
 1292. Waldemar Dreher
 1293. Waldemar Pasionek
 1294. Weronika Swirska
 1295. Wiesław Wronkowski
 1296. Wiktor Kolbowicz
 1297. Wiktor Kolumb
 1298. Wiktor Suchecki
 1299. Wiktoria Nowak
 1300. Wincenty Pawlaczyk
 1301. Wioletta Markowska
 1302. Władysław Majewski
 1303. Wojciech Futro
 1304. Wojciech Gałan
 1305. Wojciech Godula
 1306. Wojciech Kłos
 1307. Wojciech Łysakiewicz
 1308. Wojciech Maniak
 1309. Wojciech Markert
 1310. Wojciech Nawrocki
 1311. Wojciech Oreszczuk
 1312. Wojciech Organa
 1313. Wojciech Piórkowski
 1314. Wojciech Sławinowski
 1315. Wojciech Sobieraj
 1316. Wojciech Szczesny
 1317. Wojciech Turek
 1318. Wojciech Tworek
 1319. Wojciech Wikło
 1320. Wojciech Żywucki
 1321. Wojciech Rozkocha
 1322. Zbigniew Słup
 1323. Zbigniew Stachyra
 1324. Zbigniew Wichniewicz
 1325. Zdzisława Pilarska
 1326. Zofia Krajewska
 1327. Zofia Tamulewicz
 1328. Zofia Wichłacz
 1329. Zuzanna Adamowicz
 1330. Zuzanna Godlewska
 1331. Zuzanna Kasprowicz
 1332. Zuzanna Król
 1333. Zuzanna Rataj
 1334. Zygmunt Janowski

Podobne wpisy