Dług dla regeneracji. Apel o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji RP

Dług dla regeneracji. Apel o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji RP

W reakcji na doniesienia medialne o rozmiarach kolejnych tarcz finansowych i rosnącym zadłużeniu sektora publicznego, nasze środowisko opublikowało list otwarty „Dług dla regeneracji. Apel o zniesienie limitu zadłużenia w Konstytucji RP” na łamach portalu Pospolita.eu. List podpisało ponad 20 osób, w tym doświadczeni i utytułowani badacze oraz badaczki, co otworzyło debatę publiczną i było przedmiotem zainteresowania…

Regeneracja zamiast tarczy – manifest środowiska naukowego

Regeneracja zamiast tarczy – manifest środowiska naukowego

W marcu 2020 r. środowisko naukowe badań nad gospodarką opublikowała manifest Regeneracja zamiast tarczy! Pod manifestem podpisało się blisko 500 osób z całej Polski i z zagranicznych podmiotów. Tak rozpoczęła się współpraca najlepszych badaczy i badaczek młodego pokolenia oraz sojuszników i sojuszniczek zmagających się z ortodoksyjnym myśleniem o ekonomii. Zamiast nieszczelnej “tarczy” lekceważącej potrzeby większości społeczeństwa proponujemy całościowy…