Stanowisko Społecznej Rady Fiskalnej ws. ustawy budżetowej

Stanowisko Społecznej Rady Fiskalnej ws. ustawy budżetowej

Stanowisko Społecznej Rady Fiskalnej nr 1/2022 z dnia 16.09.2022 w sprawie ustawy budżetowej na rok 2023 Społeczna Rada Fiskalna apeluje do Rady Ministrów oraz Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, o fundamentalne zmiany w ustawie budżetowej na rok 2023: Przejrzystość finansowa Art. 6. ustawy budżetowej o poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa powinien znaleźć się pod społeczną i parlamentarną…

Polemika: Ekonomiczna ortodoksja została zweryfikowana przez kryzys. Czas wyciągnąć lekcję i budować nowy konsensus

Polemika: Ekonomiczna ortodoksja została zweryfikowana przez kryzys. Czas wyciągnąć lekcję i budować nowy konsensus

Jan J. Zygmuntowski, współprzewodniczący Stowarzyszenia Polska Sieć Ekonomii, na łamach Wyborcza.biz opublikował tekst polemizujący z tekstem Piotra Miączyńskiego „Dwa lata temu młodzi ekonomiści chcieli, aby Polska zaciągała większy dług. Co mówią teraz?”. Przytaczamy go poniżej w pełnym brzmieniu.

Raport „Inicjatywa Nowa Solidarność” już dostępny!

Raport „Inicjatywa Nowa Solidarność” już dostępny!

„Państwo polskie musi zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii III RP, wykraczającym daleko ponad to, które przyniosła z sobą pandemia COVID-19. Choć nie bierzemy bezpośrednio udziału w wojnie w Ukrainie, będziemy przez długi czas ponosić jej konsekwencje, niezależnie od tego, jak szybko się ona zakończy. Skala tych konsekwencji jest wciąż trudna do wyobrażenia. Nie…

„Polityka fiskalna dla regeneracji.” – premiera książki pod matronatem PLSE

„Polityka fiskalna dla regeneracji.” – premiera książki pod matronatem PLSE

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się książka „Polityka fiskalna dla regeneracji. Reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu” pod matronatem Polska Sieć Ekonomii. To naukowa monografia, podsumowująca debatę o polityce fiskalnej ostatnich dwóch lat.

Polityka gospodarcza po koronawirusie – wyniki badania Polskiej Sieci Ekonomii

Polityka gospodarcza po koronawirusie – wyniki badania Polskiej Sieci Ekonomii

We wrześniu 2020 r. Polska Sieć Ekonomii przeprowadziła badania dotyczące priorytetów i strategii dla polityki gospodarczej Polski po koronawirusie. Poniżej dostępne jest podsumowanie badania oraz wybrane wnioski. Podsumowanie: 77% jest zdania, że zamrażanie płac w trakcie recesji gospodarczej nie jest dobrym narzędziem stabilizacji budżetu państwa; połowa badanych zdecydowanie zgadza się, że nierówności majątkowe i dochodowe zagrażają rozwojowi Polski, a kolejne 25% raczej…