Raport MFW potwierdza tezę dr Michała Możdżenia o spirali marżowo-cenowej

Debatę publiczną w ostatnich dniach rozgrzał raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczący zmian w gospodarce europejskiej w ostatnich dwóch latach. Jak stwierdzają autorzy raportu, rosnące zyski wielkich firm były największą składową europejskiej inflacji w ostatnich dwóch latach.

Przypomnijmy: o związku galopujących cen i rosnących marż i prawdopodobnej spirali marżowo-cenowej informowaliśmy już w maju 2022, dzięki makroekonomicznym analizom dr. Michała Możdżenia z UEK.

Obecnej w wielu mediach głównego nurtu na początku kryzysu 2022 roku tezy, o ryzyku inflacji napędzanej przez presję płacową, nie da się dziś obronić. W 18 z 21 krajów AMECO udział płac w PKB spadł w ciągu ostatnich 2 lat i jest to wskaźnik znacznie większy niż podczas kryzysu lat 1973-74.

Przypominamy z tej okazji to, co każdy o inflacji wiedzieć powinien. Oto nasze inflacyjne vademecum – część 1 i część 2.

Podobne wpisy